Sähkö Haverinen

PalvelutOta yhteyttä

Palvelut

Sähkösuunnittelu

Sähkölämmitysjärjestelmät

Sähköurakointi

Varavoima- ja UPS-järjestelmät

Sähkö- ja LVI-tarvikkeet

Muut sähkötyöt

Sähkösuunnittelu

Toimivan kodin sähköistyksen peruslähtökohta on asiantunteva ja asiakasta opastava sähkösuunnittelu.

 

Lisää sähkösuunnittelusta

Sähkö Haverisen periaatteena on saada aikaan sähkösuunnitelma, jossa kodin sähköistysasiat olisivat mahdollisimman pitkälle jo etukäteen mietitty, jolloin rakentaja tai saneeraaja säästyisi mahdollisilta rakentamisen aikaisilta vastaantulevilta yllätyksiltä.

Sähkösuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan toiveet sähköpistorasioiden ja –kytkimien sijoittelusta sekä valaisimien mallista ja sijoittelusta.  Myös valaistuksen säätöominaisuudet sekä esim.ulkovalaistuksen ohjauksessa hämäräkytkimien ja liiketunnistimien tarve on hyvä määritellä jo suunnitteluvaiheessa.

Sähkösuunnitelmaan sisältyy myös puhelin/data- sekä tv-antennipistokkeiden sijainnin määrittely sekä sähkölämmittäjän lämmityssuunnitelma. Datajärjestelmän suunnittelussa kannattaa ennakoida tulevaa ja huomioida tekniikan nopea kehittyminen.

Myös kiinteistön hälytykset(kosteudenvalvonta, murto, palo) sekä kauko-ohjaustarpeet on hyvä selvittää sähkösuunnitelmaa tehdessä.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti tarkasti yksilöidyn sähkösuunnitelman perusteella rakentajalla on mahdollista saada keskenään vertailukelpoisia tarjouksia sähköurakoitsijoilta.

Sähkö Haverisen käyttämä suunnitteluohjelma on Oululaisen Jidean tuote Sähkö JCad.

Sähkö JCadin ominaisuuksiin kuuluu mm. huoneiston tarvitseman lämmitys- ja valaistustehon laskenta, sekä jännitteen laatuun ja kiinteistön sähköverkon vikasuojaukseen liittyvät laskennat.

Sähköurakointi

Sähköurakointi on luvanvaraista toimintaa. Turvatekniikan keskus(Tukes) pitää listaa sähköpätevyyden haltijoista, jotka ovat tehneet Tukesille urakointi-ilmoituksen. Sähköurakointia harjoittavalla yrityksellä on oltava nimettynä sähkötöiden johtaja. Sähkö Haverisen sähkötöiden johtajan sähköpätevyys on 1R.

 

Lisää sähköurakoinnista

Sähkö Haverinen tekee sähkötyön turvallisesti. Työnaikaiset riskit minimoidaan ja uuden käyttöönotettavan sähkölaitteiston turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus varmistetaan käyttöönottotarkastuksessa suoritettavilla mittauksilla ja tarkastuksilla.

Sähköistyksen vaiheet:

-Sähkösuunnitelman teko

-Sähköurakoitsijan valinta(voi olla myös suunnitelman tehnyt)

-Sähkösuunnitelman toimittaminen talotehtaalle(ulkoseinien rasiointien ja putkitusten vuoksi)

-Liittymissopimuksen teko paikallisen sähköyhtiön kanssa (rakentaja/sähköyhtiö)

-Työmaakeskuksen toimitus tontille(sähköyhtiö)

-Talon perustusvaiheen sähkö-, antenni- ja puhelinputkitukset ja mahdolliset pihavalaistuksen sekä piharakennusten maakaapeleiden asentaminen(ennen sokkelin ja sokkelin ympäryksen täyttöä)

-Sähköliittymän yleistietolomakkeen toimittaminen sähköyhtiölle Tukesin rekisteriä varten(sähköurakoitsija toimittaa)

-Lattiaputkituksien asentaminen (ennen lattian valua)

-Sähköpääkeskuksen ja liittymiskaapeleiden asentaminen sekä muutaman pistorasian asentaminen tulevaa työmaasähköä varten(käyttöönottotarkastus/urakoitsija)

-Uuden sähköpääkeskuksen liittäminen sähköyhtiön verkkoon, sähköyhtiö poistaa työmaakeskuksen(työmaakeskuksen vuokranmaksu lakkaa)

-Seinien ja kattojen rasioinnit ja kaapelointien asentaminen(ennen levytystä)

-Pistorasioiden, kytkimien valaisimien sekä kiinteiden kojeiden kytkentä.

-Lopullinen sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus ja –mittaukset ennen jännitteen kytkemistä

-Sähkölaitteiden käytön opastus sekä tietoa kodin eri laitteiden sähkönkulutuksesta

-Sähköliittymän vuosikulutuksen arviointi(asiakas/sähköyhtiö)

-Sähköurakan loppukuvien toimittaminen asiakkaalle

Sähkö- ja LVI-tarvikkeet

Sähkö Haverisella on sopimus tarvikehankinnoista kahden johtavan sähkötukun SLO:n ja Onnisen kanssa.

 Tehokkaasta logistiikasta johtuen yleisimmät tarvikkeet saadaan suoraan varastosta tai tilausta seuraavalle päivälle.

 LVI-alalla on useita laitteita, joiden asentamisessa tarvitaan myös sähköasentajaa. Omiin palveluihini liittyen olen ottanut myös tiettyjen LVI tarvikkeiden välittämisen(yleensä lämmityssaneerauksen yhteydessä) palveluvalikoimaani. Tästä esimerkkinä lämmitysvaraajat(yösähkö), käyttövesivaraajat, paisunta-astiat,  yösähkövastukset, lämmönsäätöautomatiikat sekä kolmitieventtiilit lämmönsäätöön.

 Meiltä saat  hankittua sähkö- ja LVI-tarvikkeet  myös ilman muun palvelun ostoa.

Sähkölämmitysjärjestelmät

Sähkö Haverinen toimittaa ja asentaa osittain varaavia lämmitysvaraajia sekä suoran sähkölämmityksen järjestelmiä. Palvelu sopii sekä uutta rakentavalle että myöskin lämmitysjärjestelmän saneerausta suunnitteleville.

 

Lisää sähkölämmitysjärjestelmistä

Lämmitysjärjestelmän ikääntyessä sen käyttövuodet vähenevät ja tulee vastaan tilanne, jolloin on mietittävä järjestelmän saneerausta.

Jos lämmönjakojärjestelmä on kunnossa mutta puu-/öljykattila ja poltin tai/sekä öljysäiliö ovat vaihdon tarpeessa vaihtoehtona voisi olla edullinen yösähkölämmitys. Lämmityksessä on mahdollista hyödyntää yösähköä asentamalla vanhan kattilan tilalle saneerauskohteisiin suunniteltu 1,2-1,8 m3 lämmitysvaraaja. Lämmin käyttövesi tuotetaan joko ko. varaajan käyttövesikierukoilla tai erillisellä käyttövesivaraajalla.

Puukeskuslämmitysjärjestelmät on yleensä varustettu varaajalla, jolloin olemassa oleva varaaja on mahdollista varustaa yösähkövastuksilla. Tällöin kattila jää joko pääasialliseksi tai täydentäväksi lämmitysmuodoksi.

Saneerauksen yhteydessä on hyvä asentaa lämmönsäätöautomatiikka säätämään lämmönjakoverkostoon lähtevän veden lämpötilaa. Tällöin huoneiston lämpötila pysyy tasaisena ja menovesi on aina tarpeenmukaisen lämpöistä, joten energiaa säästyy.

Varavoima- ja UPS-järjestelmät

Sähkö Haveriselta löytyy tähän ongelmaan ratkaisu, varavoima-agrekaatit sekä UPS-laitteet. Sähkö Haverinen toimittaa ja asentaa agrekaatit käyttövalmiuteen. Käyttöönoton yhteydessä tarkastetaan ja testataan laitteiston toimivuus ja turvallisuus. Agrekaateilla on 1 vuoden takuu.

Lisää varavoimajärjestelmistä

Viimevuosina pitkät sähkökatkokset sähkölaitosten verkoissa ovat olleet kovasti esillä medioissa.

Näiden yleensä luonnonvoimien aiheuttamien myllerrysten jälkeen sähköyhtiöt on asetettu korvausvelvollisiksi mikäli ylipitkiä sähkökatkoja tapahtuu.

Korvaukset eivät välttämättä kuitenkaan läheskään aina riitä kattamaan esim. tuotannonmenetyksestä aiheutunutta vahinkoa. Myös kasvava ATK:n käyttö erilaisten prosessien ohjaamisessa sekä työ- ja kotikoneena asettaa omat vaatimuksensa sähkön laadulle.

Sähkö Haveriselta löytyy tähän ongelmaan ratkaisu, varavoima-agrekaatit sekä UPS-laitteet. Sähkö Haverinen toimittaa ja asentaa agrekaatit käyttövalmiuteen. Käyttöönoton yhteydessä tarkastetaan ja testataan laitteiston toimivuus ja turvallisuus. Agrekaateilla on 1 vuoden takuu.

Agrekaatteja löytyy Bensiini- ja dieselkäyttöisenä sekä traktorin voimanottoliitäntäisenä, jotka ovat käteviä esim. maatilojen varavoimanlähteenä. Käytössä Agrekaatit säätävät lähtöjännitettä automaattisesti kuormituksen vaihtelujen mukaisesti.

Traktorigeneraatoreiden tehot ovat 22, 30 ja 50 kVA.

Bensiini- ja Dieselkäyttöiset agrekaatit on mahdollista varustaa käynnistymään automaattisesti verkkojännitteen häviämisen jälkeen.

Traktoriliitäntäisen agrekaatin avulla sähköä voit viedä tarkalleen sinne missä sitä ikinä tarvitsetkin, kunhan huolehdit järjestelmän maadoittamisesta käyttöpaikalla.

Agrekaattien koot ovat välillä 2,2 – 63 kVA.

ATK-laitteiden sähkönsyötön varmistaminen onnistuu kätevästi UPS-järjestelmällä(katkoton sähkö ATK:lle).

UPS on akkuvarmennettu vaihtosähkön syöttölaite ATK- laitteita varten, kun halutaan varmistaa jonkin prosessin tietojen tai suorituskyvyn säilyminen sähkökatkon aikana.

UPS:ssa verkkojännite muunnetaan tasasähköksi ja varastoidaan akkuihin, joista se muunnetaan edelleen vaihtosähköksi ja syötetään varmistettavalle laitteelle. UPS suojaa sähkölaitetta myös häiriöjännitteiltä.

UPS järjestelmiä löytyy alkaen yhden tietokoneen UPS:sta aina koko konttorin järjestelmiin asti.

Muut sähkötyöt

Kiinteistöjen Sähkö-, Antenni- ja puhelin/datajärjestelmien saneeraus

Tämä palvelu on suunnattu lähinnä vanhempiin rivi- tai kerrostaloyhtiöihin, joissa olisi mahdollisesti tulossa saneeraustarvetta johonkin edellä mainituista järjestelmistä.

Jos saneeraustarvetta ilmenee, tulee kartoittaa muidenkin järjestelmien saneeraustarve ja tehdä työt yhtäaikaa, mikäli kiinteistön rakenteita tai pihoja joudutaan aukomaan kaapelointien tai esim. lämmitysputkistojen saneerauksen vuoksi.

Sähköistyspuolella kannattaa tarkastella huoneistojen vanhan sähkökeskuksen mitoituksen riittävyyttä nykypäivän sähkönkäyttöön nähden(aikoinaan sähkölaitteiden määrä on ollut asunnoissa pienempi kuin nykyjään). Vanhan yksivaiheisen järjestelmän saneeraaminen kolmivaiheiseksi voi olla suositeltavaa. Kannattaa tarkastella myös nykyisten kytkimien ja pistorasioiden kuntoa ja lukumäärää. Vanhoista pistorasioista puuttuvat turvakoskettimet (lapsisuojat).

Antenniverkon osalta tulee huomioida analogisten TV-lähetysten loppuminen syksyllä 2007. Suurin osa taloverkoista vaatii toimia ennen digi-tv:n näkymistä – pientalot pääsevät helpommalla. Mitä vanhempi talo, sitä todennäköisemmin vanha järjestelmä vaatii kunnostamista uuden tekniikan hyödyntämiseksi. Useimmissa vanhoissa taloyhtiöissä antenniverkko vaatii kunnostamista jo yksin digi-tv:n vuoksi. Samassa yhteydessä kannattaa kartoittaa tarpeet laajakaistaliittymien osalta.

Maanpäällisten digi-tv-lähetysten (DVB-T) vastaanotto ei aseta omakotitalossa erityisvaatimuksia antennijärjestelmälle. Digi-tv-lähetykset näkyvät digi-tv:n näkyvyysalueella useimmissa omakotitaloissa ilman muutos- tai uudistustöitä. Antennijärjestelmän digikelpoisuuden lisäksi digi-tv-lähetysten seuraamiseen tarvitaan antennivastaanottoon soveltuva digisovitin, versio DVB-T.

Useimmissa omakotitaloissa nykyinen antennijärjestelmä on UHF-kelpoinen ja palvelee muutoksitta myös digi-tv-vastaanottoa. Nykyinen antenni soveltuu digi-tv-lähetysten vastaanottoon, mikäli se kattaa UHF- alueen kanavat 21-69. Eli jos kaikki nykyiset analogiset UHF-alueen kanavat näkyvät, ei uutta antennia tarvita.

Sähkö Haveriselta löytyy palvelu kiinteistön sähköjärjestelmän- suunnitteluun ja toteutukseen.

Kiinteistöjen sähköjärjestelmien ylijännitesuojaus

Kaikki sähkö- ja televerkkoihin liitetyt laitteet ovat alttiita ylijännitteille. Transientit, eli ylijännitepiikit ovat yhä yleisempiä ongelmien aiheuttajia.

 Siksi järjestelmät on hyvä suojata vahinkojen estämiseksi. Lähes kaikissa kodinkoneissa on nykyisin elektroniikkaa; hifilaitteissa, pesukoneissa, tietokoneissa, telelaitteissa jne. Elektroniikkaa pakataan yhä pienempään tilaan, jolloin niiden ylijännitekestoisuus alenee ja vioittumisriski kasvaa.

 Laitteiden ylijännitesuojaus voidaan tehdä joko laitteen valmistuksen yhteydessä käyttämällä laitteen sisäistä suojausta tai jälkikäteen käyttämällä ulkoista ylijännitesuojaa. Lisääntyneen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytön myötä asuinrakennusten ylijännitesuojaus on tullut yhä tarpeellisemmaksi rakennuksen pääkeskuksesta aina yksittäisen laitteen liitäntään saakka.

Kiinteistön tai teollisuuslaitoksen ”Sairastuneen” sähköverkon kunnostaminen kompensoinnilla

Induktiivisessa kuormassa, kuten sähkömoottoreissa ja vanhoissa loisteputkivalaisimissa syntyy loistehoa, joka rasittaa sähköverkkoa. Kompensoimalla tämä teho paikallisesti sitä ei tarvitse siirtää sähköverkossa, jolloin johtimien ja sulakkeiden kuormitus pienenee sekä asiakkaan että myöskin sähkölaitoksen verkossa.

 Uusissa loisteputkivalaisimissa kompensointi on valaisinkohtainen, joka parantaa tilannetta osaltaan.

Jos ostat sähköä tehotariffilla ja loistehon huippumaksusi ovat korkeat tulisi sähkölaitteistosi loistehon kompensoinnin tarve tarkastaa.

 Sähkölaitteistossasi voi jo olla kompensointiyksikkö, joka on ehkä ajan myötä käynyt pieneksi sähkölaitteistossa tehtyjen muutosten/lisäysten myötä tai yksikön säätö ei toimi oikein.

 Sähkö Haverinen toimittaa ja asentaa kompensointiparistoja kooltaan 30 – 300 kVar, joiden säätöportaat ovat tyypistä riippuen välillä 3 x 10 kVar >>> 6 x 50 kVar.

Henkilöstö

Jari Haverinen

Jari Haverinen

Puhelin

Sähköposti

jari.haverinen(at)sahkohaverinen.fi